Disclaimer

DISCLAIMER KNOW your magic KvK 75717131

Op deze pagina vindt u de disclaimer van KNOW your magic, zoals deze beschikbaar is gesteld door de eigenaar Fatimah Ali.

Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens en creaties die zij opsturen.

Het gebruik van de informatie op deze websites en bijbehorende social media is alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar van KNOW your magic. U mag de informatie op deze websites en bijbehorende social media alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder schriftelijke toestemming van KNOW your magic is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites en social media her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van KNOW your magic

Logo, beeldmerk en illustraties door Pixi Gold.

Foto’s en teksten door Fatimah Ali.